Kategori: Makaleler

Makaleler

Algı

Kişilerarası Algı ve Yükleme

Psikolog Dr. Sezai Kalafat /22 Ağu 2013

Kişilerarası algı çevremizdeki insanların davranışlarını açıklama, anlama ve tahmin etme girişimizle ilgilenir. Bizler, bir anlamda insanlarla etkileşim içerisinde olup onların davranışlarını anlamlandırmaya çalışmamak ve gelecekte nasıl davranabilecekleri hakkında tahminde bulunmamak imkânsız olduğundan dolayı, bilim adamı olarak bir psikoloğun yapmış olduğu işi günlük hayatimizin her anında yapmaktayız… Her türlü psikolojik araştırmada, psikologlar davranışları incelemek için seçme, Continue Reading →

Üstbiliş

Üstbiliş (Metacognition)

Psikolog Dr. Sezai Kalafat /21 Ağu 2013

Üstbiliş kavramı ilk olarak Flavell tarafından kullanılmıştır. Flavell, üstbilişi “ Bilişsel fenomen hakkindaki bilgi ve biliş ” ; “kişinin kendi bilişsel süreçleri hakkindaki bilgisi ve bu bilginin bilişsel süreçleri kontrol etmek için kullanilmasi” olarak tanımlamıştır. ( Flavell; 1985,s.104 ) … ÜSTBİLİŞ ( metacognition ) “ Yapılan bir deneyde; okul öncesi ve ilk okul çocuklarından oluşan Continue Reading →